Fundacja Nizio

Cele Fundacji NIZIO

Interesuje nas sztuka, przestrzeń miasta, architektura, działania prospołeczne.

Fundacja Nizio jako instytucja niepubliczna powstała z inicjatywy architekta Mirosława Nizio. Od początku funkcjonowania stawia sobie za cel tworzenie nowej przestrzeni wymiany idei uruchamianej wokół sztuki, kultury, architektury oraz działań prospołecznych.