Fundacja Nizio

Materia Mistrza. Kamień

Ostatni głos w naszym mistrzowskim kwartecie materiałowym zabierze kamień. Nie bez przyczyny jest on zwieńczeniem poszukiwań cyklu Materia Mistrza.

Twardy i mocny niczym skorupa ziemska - kamień najdosadniej przypomina o swej materialności. Podobnie, jak bohaterki poprzednich odsłon naszego cyklu: ceramika, która powstaje na bazie glinek mineralnych, czy naturalne tkaniny i wiklina, w pierwotnej formie wyrastające z ziemi jako rośliny.

Sedno kuratorskich dociekań w programie Materia Mistrza stanowi materia jako budulec wszystkiego, co poznajemy poprzez doznania zmysłowe. Doświadczajmy jej piękna obcując z naturalnymi materiałami i szlachetnymi wytworami ludzkich rąk.


Materia Mistrza
KAMIEŃ
17-29 maja 2021

Program spotykań w sieci oraz na żywo:


17 maja 2021, godz. 10:00 | Impresje o materii kamienia // Barbara Falender
Premiera wideo na kanale YT Materia Mistrza

20 maja 2021, godz.17:00 | Spacer miejski śladami kamienia w przestrzeni publicznej Warszawy
Spacer poprowadzi przewodnik miejski, spacerolog Jarosław Kaczorowski.
Szczegółowe informacje w oddzielnym wydarzeniu na
fanpage'u Materii Mistrza na Facebooku

24 maja 2021, g.10:00 | Rozmowa na cztery ręce // Barbara Falender i Wojciech Pustoła
Premiera wideo na kanale YT Materia Mistrza

29 maja 2021, godz.11:00-14.00 | Wydarzenie online
Streaming wydarzenia odbędzie się na fanpage’u Materii Mistrza na Facebooku. Możliwość udziału publiczności po wcześniejszym zgłoszeniu chęci udziału w spotkaniach i wykładzie. Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem e-mail: materiamistrza@gmail.com

  • godz. 11:00-11.45 | Spotkanie z artystą Wojtkiem Pustołą
    Spotkanie poświęcone procesowi kształtowania materii kamienia i aurze dzieła rzeźbiarskiego poprowadzi Karolina Kliszewska. 

Wojtek Pustoła (ur. 1980 w Warszawie) - artysta wizualny, autor filmów, rzeźbiarz i scenograf. Absolwent Wydziału Rzeźby warszawskiej ASP i kierunku Intermedia na UAP w Poznaniu. Wypracował charakterystyczny minimalistyczny styl, widoczny zarówno w jego pracach rzeźbiarskich, scenograficznych, filmowych, jak i performatywnych. W teatrze wyznawca antyscenografii - szuka możliwie najbardziej oszczędnych sposobów kreowania przestrzeni i tworzenia obiektów scenicznych, których funkcja stoi przed estetyką. Autor dokumentu White Cube (2018), osadzonego w poetyce slow cinema filmu o rewolucyjnych zmianach w technice obróbki kamienia i konsekwencjach tych zmian. Autor rzeźb z marmuru, które tworzy w nietypowej dla kamienia technice bezpośredniego cięcia. Od lat związany z toskańskim regionem Massa-Carrara, gdzie powstają jego rzeźby w kamieniu oraz prace filmowe. W latach 2013-2018 współpracował z reżyserem teatralnym Wojtkiem Ziemilskim nad koncepcją oraz scenografią licznych przedstawień teatralnych, m.in. nagradzanego na międzynarodowych festiwalach spektaklu Jeden gest o świecie osób głuchych.

  • godz. 12:00-12.45 | Rozmowa z ekspertką Katarzyną Kucharską-Hornung. Spotkanie o kamieniu jako tworzywie poprowadzi Iga Knysak

Jakie są rodzaje tego materiału i jakie możliwości plastyczne daje on artystom? Na te i wiele innych pytań odpowie Katarzyna Kucharska-Hornung - historyczka sztuki, kuratorka. W Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego, oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie odpowiada za zbiory rzeźby współczesnej. Członkini zespołu kuratorskiego wystawy Majątek. Rzeźby z kolekcji rodziny von Rose oraz filmy i fotografie z archiwum Zofii Chomętowskiej (2015) oraz kuratorka wystawy Relacja Warszawa-Zakopane (2017) oraz Rzeźby ogrodowe. Hanna Rechowicz, Bolesław i Maria Cybisowie (2016). Członkini Zespołu ds. Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków. W ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowała Pomocnik konserwatorski -- kompendium wiedzy dla opiekunów domowych kolekcji. Współpracuje z redakcją magazynu Kontakt.

  • godz. 13:00-14.00 | (Nie)znośny ciężar utraconego mistrzostwa. Wykład ekspercki dr Zbigniewa Mańkowskiego

Trudna potrzeba mistrzostwa. Mistrzostwo żyje i zarazem odeszło? A może tylko za bardzo oddaliło się od przeżywanego przez nas świata? Odżywa w pragnieniach i tonie w niewierze, że możemy je praktykować. Jest tak samo do życia potrzebne, jak i jednocześnie niemożliwe? Nie mamy mistrzów i pamiętamy o nich. Rzadko dziś słyszane słowo Mistrz, zawsze padało, gdy zjawiał się w przestrzeni publicznej ktoś, kto potwierdzał, że uosobione mistrzostwo jednak żyje. Gdzież są niegdysiejsi mistrzowie: życia, sztuki czy nauki? Mistrzowie życia zastępowani przez ludzi przygodnych, mistrzowie wiedzy reprezentowani już tylko przez rozmnażających się pracowników naukowych, czy mistrzowie sztuki dziś coraz liczniej reprezentowani przez współczesnych artystów za często skazujący nas na wizualną nietrwałość swoich prac i rodzące się wokół nich puste i czcze wątpliwości. Te pytania rodzą się najpewniej z czysto ludzkiej potrzeby myślenia o świecie, z refleksyjnego popędu - jak by powiedział Carl Jung - dociekania tego, co w życiu ważne, zwłaszcza dostrzegania życia, w którym istnieją tuż obok nas ludzie, którzy wiele widzą, wiele rozumieją i przede wszystkim potrafią adekwatnie zareagować na to, co niedoskonałe czy warte naprawienia lub zobaczenia tego, co tworzy nadzieję na zadziwiające, silne, bo skłaniające do poszukiwania pełni życia dzieła. W tak zakreślonym polu widzenia jest miejsce dla mistrzów - ludzi szczególnych, potrafiących zrobić coś tak, żeby było widzia(l)ne - wprost wchodzące w przestrzeń naszego wzroku.

Zbigniew Jan Mańkowski - mieszka w Gdańsku; doktor nauk humanistycznych; krytyk sztuki; adiunkt w Zakładzie Historii i Teorii Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku; prowadzi interdyscyplinarne zajęcia łączące obszary sztuk wizualnych w kontekście filozofii, literatury, historii idei i nauk społecznych. Autor monografii Widzieć prawdę. Józefa Czapskiego filozofia twórczej egzystencji. W innych pracach rozwija kwestie związków literatury i sztuki; podejmuje tematy współistnienia literatury, sztuki i życia społecznego. W ostatnich pracach rozwija koncepcję "refleksyjności estetycznej".

 Materia Mistrza to program stworzony przez Fundację Nizio The Creators. Fundatorem tej organizacji pożytku publicznego jest architekt i rzeźbiarz Mirosław Nizio, właściciel pracowni Nizio Design International, autor licznych projektów przestrzeni publicznych: muzeów, ekspozycji historycznych, wystaw, pomników pamięci, scenografii. Jest także założycielem Galerii Nizio, która współorganizując program Materia Mistrza tworzy nowe spojrzenie na styk tradycji i współczesności w designie i sztuce.

Organizator: Fundacja Nizio The Creators
Współorganizator: Nizio Design International, Galeria Nizio, Nizio Interior

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Patronat honorowy: Ilona Soja-Kozłowska, Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Patroni medialni: TVP Kultura, Radio Kampus, RDC 98.1 MHz, NÓW. Nowe Rzemiosło, Tygodnik Przegląd, Trendy Art of Living, Praska Ferajna, Projekt Pracownie
Partnerzy: Nizio Interior, Nizio Design International, Studio Bank, Look Inside, Politura&Ska, Zielona Łodyga
Współpraca redakcyjna: RMF Classic

 

Materia Mistrza. Ceramika

grudzień 2020

Fundacja Nizio "The creators" zaprasza na nowy program edukacyjno-wystawienniczy Materia Mistrza. W czterech cyklach wchodzimy na trop materiałowej ewolucji, badając dawne oraz współczesne zastosowanie tkaniny, wikliny, ceramiki i kamienia. Materie na warsztat ekspercki wezmą historycy sztuki, krytycy, antykwariusze, kolekcjonerzy, artyści, projektanci form użytkowych.

W trzecim cyklu Materii Mistrza wraz z twórcami i ekspertami odkrywamy przed Wami materię ceramiki.
Ogień sprawia, że miękka i plastyczna glina staje się krucha a zarazem wytrzymała. Dłonie mistrza natomiast nadają jej artystyczną formę.
Wiele odmiennych technik ceramicznych, różne rodzaje wypału, następnie skala, rozmach i różnorodność form to rozpiętości, które prof. Stanisław Brach w swojej praktyce dydaktycznej przekazuje studentom w Pracowni Ceramiki ASP w Warszawie. Poznamy dogłębnie jego metodykę pracy.
Następnie zawędrujemy do prywatnej pracowni ceramicznej gdzie swoje pasje i wrażliwość do materiału ceramicznego w swoich pomysłach i rzetelnych realizacjach pokażą artystki Marika Nowak oraz Weronika Surma.
Wartość ceramiki, jej zastosowanie w rzeźbie, architekturze oraz walory artystyczne i użytkowe, w dyskusjach przybliżą nasi eksperci Cezary Lisowski (desaunicum) i Kaja Muszyńska (MNW).

Materia Mistrza
CERAMIKA
spotykamy się w sieci - wydarzenia online
07 grudnia 2020 "Impresje o materii ceramiki". Publikacja materiału w sieci.
Premiera wideo na kanale YT o godzinie 10.

12 grudnia 2020 Całodzienne wydarzenie online. Streaming wydarzenia online odbędzie się na fanpage’u FB Materii Mistrza.
g. 10.45 Prezentacja rozmówców. Zapowiedź cyklu.
g. 11-12.30 Blok I // Ceramika i jej relacje.

Spotkanie z ekspertką Kają Muszyńską (MNW) oraz artystkami - Weroniką Surmą i Mariką Nowak poświęcone relacji materii ceramicznej z jej otoczeniem. W rozmowie, poprzez historię i współczesność materiału, poszukamy odpowiedzi na pytanie czym ceramika była i jest dla ludzi, a także jak relacja ta funkcjonuje na polu sztuk plastycznych.Spotkanie poprowadzi Iga Knysak.

g. 13 -14.30 Blok II // Wartości ceramiki.
Spotkanie poświęcone różnym odsłonom, walorom ceramiki. Z Cezarym Lisowskim, historykiem sztuki oraz Stachem Brachem, artystą, który używa ceramiki jako swojego głównego medium, rozmawiać będziemy o możliwościach jakie daje ta technika.
O ceramice dla architektury, w tym tej wywodzącej się z małej małopolskiej wsi Łysa Góra.

O ceramice jako medium od kilku lat na nowo odkrywanym przez artystów wizualnych młodego pokolenia.
O ceramicznym designie oraz kolekcjonowaniu ceramiki.
Spotkanie poprowadzi Karolina Kliszewska.

18 grudnia 2020 Detal z pracowni ceramicznej. Publikacja materiału w sieci.
Premiera wideo na kanale YT o godzinie 10.

Materia Mistrza to program stworzony przez Fundacja Nizio "The Creators". Fundatorem tej organizacji pożytku publicznego jest architekt i rzeźbiarz Mirosław Nizio, właściciel znanej na świecie pracowni Nizio Design International, autor licznych projektów przestrzeni publicznych: muzeów, ekspozycji historycznych, wystaw, pomników pamięci, scenografii. Jest także założycielem Nizio Galeria, która współorganizując program Materia Mistrza tworzy nowe spojrzenie na styk tradycji i współczesności w designie.

Kuratorkami projektu są Iga Knysak - historyczka sztuki i publicystka oraz Karolina Kliszewska - kuratorka sztuki i krytyczka.

Organizator: Fundacja Nizio " The Creators".
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.
Patronat honorowy: Ilona Soja-Kozłowska, Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Patroni medialni: TVP Kultura, Radio Kampus, RDC 98.1 MHz, NÓW. Nowe Rzemiosło, Tygodnik Przegląd, Trendy Art of Living, Praska Ferajna, Projekt Pracownie.
Partnerzy: Nizio Interior, Nizio Design International, Studio Bank, Look Inside, Politura&Ska, Zielona Łodyga.
Współpraca redakcyjna: RMF Classic

Materia Mistrza. Wiklina

sierpień 2020

Fundacja Nizio "The Creators" zaprasza na nowy program edukacyjno-wystawienniczy Materia Mistrza. W czterech cyklach wchodzimy na trop materiałowej ewolucji, badając dawne i współczesne zastosowanie tkaniny, wikliny, ceramiki i kamienia. Materie na warsztat ekspercki wezmą historycy sztuki, krytycy, antykwariusze, kolekcjonerzy, artyści, projektanci form użytkowych.

Drugi cykl Materii Mistrza poświęcony będzie wiklinie reprezentowanej przez twórczość projektantki form użytkowych Eweliny Lekkiej oraz rzemieślnika Grzegorza Gordata. Duet stanowi przykład odwiecznej relacji zachodzącej pomiędzy artystą-projektantem a mistrzem rzemiosła.

Materia Mistrza // Wiklina
spotykamy się w sieci - wydarzenia online
17 sierpnia 2020 Impresje o materii wikliny.
Premiera wideo na kanale YT
19 sierpnia 2020 Rozmowa z Eweliną Lekką i Grzegorzem Gordatem połączona z prezentacją warsztatu i technik plecionkarskich
Premiera wideo na kanale YT
20 sierpnia 2020
Odczarować wiklinę. Rozmowa z Anną Szwają i Joanną Krokosz
Premiera wideo na kanale YT
21 sierpnia 2020 Tradycyjność techniki, nowoczesność materiału
Rozmowa z Anną Feliks i Wojciechem Świątkowskim
Premiera wideo na kanale YT
22 i 23 sierpnia 2020 Warsztaty plecionkarskie z Grzegorzem Gordatem
zapisy na warsztaty wkrótce

Materia Mistrza to program stworzony przez Fundacja Nizio "The Creators". Fundatorem tej organizacji pożytku publicznego jest architekt i rzeźbiarz Mirosław Nizio, właściciel znanej na świecie pracowni Nizio Design International, autor licznych projektów przestrzeni publicznych: muzeów, ekspozycji historycznych, wystaw, pomników pamięci, scenografii. Jest także założycielem Nizio Galeria, która współorganizując program Materia Mistrza tworzy nowe spojrzenie na styk tradycji i współczesności w designie.

Kuratorkami projektu są Iga Knysak - historyczka sztuki i publicystka oraz Karolina Kliszewska - krytyczka sztuki, dyrektor artystyczna Nizio Galeria.

Organizator: Fundacja Nizio " The Creators"
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa
Patronat honorowy, Ilona Soja-Kozłowska, Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Patroni medialni: TVP Kultura, Radio Kampus, RDC 98.1 MHz, NÓW. Nowe Rzemiosło, Tygodnik Przegląd, Trendy Art of Living, Praska Ferajna, Projekt Pracownie.
Współpraca redakcyjna: RMF Classic

Materia Mistrza. Tkanina

lipiec - sierpień 2020

 

Materią otwierającą program Materii Mistrza jest Tkanina. Wyjściową postawą twórczą dla materii tkaniny będzie sztuka Weroniki Anny Rosy - interdyscyplinarnej artystki, historyczki sztuki, projektantki tkanin specjalizującej się w kompozycjach o motywach florystycznych. W swoich realizacjach artystka dąży do przybliżenia sztuki malarskiej wzornictwu przemysłowemu poprzez stworzenie wspólnego i harmonijnego uniwersum dla projektów z pogranicza dekoracji wnętrz, mody i sztuki dekoracyjnej.

Program cyklu:
TKANINA
spotykamy się w sieci - wydarzenia online

22 lipca 2020 Tkanina. Materiał. Materia. Prezentacja pracowni Weroniki Anny Rosy

https://youtu.be/3VCdY5CJMr8

23 lipca 2020 Tkanina we współczesnym wnętrzu.

Wykład Anny Demskiej - kustoszki Ośrodka Wzornictwa Nowoczesnego Muzeum Narodowego w Warszawie

https://youtu.be/EnNtQ_lW0wI

24 lipca 2020 Utkane. Rozmowa z artystką

28 lipca 2020 W pełni rozkwitu- tkanina między tradycją i nowoczesnością.

Wykład Adama Drozdowskiego - wykładowcy w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, znawcy wzornictwa przemysłowego w zakresie włókiennictwa.

https://youtu.be/ZfAB_Dhivwc

30 lipca 2020 Malowane tkaniny Weroniki Anny Rosy.

Wykład Anny Wiszniewskiej - historyczki sztuki i designu, kuratorki, wykładowczyni w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

https://youtu.be/xOpzzyqgPD8

8 i 9 sierpnia 2020 Projektowanie wzoru - motywy roślinne. Warsztaty z Weroniką Anną Rosą


Strona fb:

https://www.facebook.com/materiamistrza

Kanał youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCA5ztDDFBJ9fO93gsu_pUTg

 

Materia Mistrza to program stworzony przez Fundacja Nizio. Fundatorem tej organizacji pożytku publicznego jest architekt i rzeźbiarz Mirosław Nizio, właściciel znanej na świecie pracowni Nizio Design International, autor licznych projektów przestrzeni publicznych: muzeów, ekspozycji historycznych, wystaw, pomników pamięci, scenografii. Jest także założycielem Nizio Galeria, która współorganizując program Materia Mistrza tworzy nowe spojrzenie na styk tradycji i współczesności w designie.

Kuratorkami projektu są Iga Knysak - historyczka sztuki i publicystka oraz Karolina Kliszewska - krytyczka sztuki, dyrektor artystyczna Nizio Galeria.
Organizator: Fundacja Nizio
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa
Patroni medialni: TVP Kultura, Radio Kampus, RDC 98.1 MHz, NÓW. Nowe Rzemiosło, Tygodnik Przegląd, Trendy Art of Living, Praska Ferajna, Projekt Pracownie.

Współpraca redakcyjna: RMF Classic

 

Materia mistrza. Nowa Wizja Tradycji

lipiec 2020 - czerwiec 2021

Materia mistrza to nowy program edukacyjno - wystawienniczy dla profesjonalistów
i pasjonatów współczesnego projektowania. To nowe spojrzenie na styk tradycji i współczesności w designie. Spojrzenie poprzez materiał rozumiany jako medium artystyczne i źródło poznania procesu twórczego w projektowaniu i ręcznym wytwarzaniu obiektów artystycznych. Przed nami cztery sezony materiałowe: tkanina, wiklina, ceramika i kamień. Ich unikalną charakterystykę ujawnimy podczas wystaw, wykładów, spacerów miejskich, warsztatów, spotkań z twórcami i odwiedzin w ich pracowniach. Wejdziemy na trop materiałowej ewolucji, badając dawne i współczesne zastosowanie tkaniny, wikliny, ceramiki i kamienia. Przyjrzymy się przemianom zachodzącym w ramach tradycyjnych technik obróbki warsztatowej, a także kulturowym, społecznym i technologicznym przyczynom i skutkom owych przemian. Materie mistrzów na warsztat ekspercki wezmą historycy sztuki, krytycy, kulturoznawcy, antropolodzy, artyści, projektanci form użytkowych, antykwariusze i psychologowie designu.

Program wydarzeń 2020/2021
TKANINA
spotykamy się w sieci - wydarzenia online
lipiec - sierpień 2020
oprowadzania po pracowniach - spotkania z twórcami - webinaria - warsztaty
WIKLINA
spotykamy się w sieci - wydarzenia online
sierpień 2020
oprowadzania po pracowniach - spotkania z twórcami - webinaria - warsztaty
CERAMIKA
grudzień 2020
wystawa - wykłady eksperckie - oprowadzania kuratorskie - spotkania z twórcami - warsztaty - spacery miejskie
KAMIEŃ
maj - czerwiec 2021
wystawa - wykłady eksperckie - oprowadzania kuratorskie - spotkania z twórcami - warsztaty - spacery miejskie

Materia Mistrza to program stworzony przez Fundacja Nizio. Fundatorem tej organizacji pożytku publicznego jest architekt i rzeźbiarz Mirosław Nizio, właściciel znanej na świecie pracowni Nizio Design International, autor licznych projektów przestrzeni publicznych: muzeów, ekspozycji historycznych, wystaw, pomników pamięci, scenografii. Jest także założycielem Nizio Galeria, która współorganizując program Materia Mistrza tworzy nowe spojrzenie na styk tradycji i współczesności w designie.

Kuratorkami projektu są Iga Knysak - historyczka sztuki i publicystka oraz Karolina Kliszewska - krytyczka sztuki, dyrektor artystyczna Nizio Galeria.

Organizator: Fundacja Nizio
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa
Patroni medialni: TVP Kultura, Radio Kampus, RDC 98.1 MHz, NÓW. Nowe Rzemiosło, Tygodnik Przegląd, Trendy Art of Living, Praska Ferajna, Projekt Pracownie.

Współpraca redakcyjna: RMF Classic

Wystawa z okazji jubileuszu 15-lecia pracowni

od 22 września

Wystawa czynna od poniedziałku do piątku 10:00 - 17:00
Miejsce: Nizio Galeria, ul. Inżynierska 3, 03-410 Warszawa
Wstęp wolny

Makiety i wizualizacje projektów architektonicznych, zdjęcia gotowych realizacji oraz poświęcone ich powstawaniu projekcje filmowe - wszystko to można oglądać podczas jubileuszowej wystawy dedykowanej najważniejszym projektom pracowni Nizio Design International. Wystawa organizowana w Nizio Galeria na warszawskiej Pradze Północ odbywa się z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu 15-lecia działalności studia Mirosława Nizio.

Nizio Design International, jedna z największych i najbardziej utytułowanych autorskich pracowni architektonicznych w kraju działa od 2002 roku. Wystawa przygotowana przez zespół pracowni oraz Nizio Galeria odbędzie się w jej siedzibie przy ulicy Inżynierskiej. Będzie to formą podsumowania półtorej dekady intensywnej działalności projektowej Mirosława Nizio, która zaowocowała powstaniem kilkudziesięciu docenianych na świecie realizacji.

Podczas wystawy pokazane zostaną sztandarowe projekty, które przyniosły pracowni uznanie w kraju i zagranicą. To one ugruntowały pozycję jako wiodącego studia architektonicznego w kraju, tworzącego obiekty muzealne i komercyjne, projektującego i realizującego stałe oraz czasowe ekspozycje narracyjne, koncepcje rewitalizacji obszarów miejskich i ważnych dla polskiej kultury obiektów użyteczności publicznej.
 

Dancing międzypokoleniowy

14 września, g.16-22

Dancing międzypokoleniowy / DJ Vika & Borek & Bebech / Plac Zabaw / Festiwal Powiślenia

 

Dancing międzypokoleniowy w ramach Festiwalu Powiślenia 2013!!

www.powislenia.blogspot.com

www.facebook.com/Powislenia

Dancingi Międzypokoleniowe organizowane są od 2011 roku. Podczas cyklicznej akcji na parkiecie bawią się wnukowie z dziadkami, dzieci z rodzicami i mniejszości narodowe, czyli ci, których dzieli "żelazna" bariera wiekowa i kulturowa.

Wydarzenie jest pretekstem do nawiązania rozmowy, spotkania międzypokoleniowego, zniesienia sztucznej, niepotrzebnej granicy. Podczas akcji seniorzy odwiedzają lokale, które tworzą życie towarzyskie stolicy. Akcja oswaja również seniorów ze współczesną muzyką, a juniorów - z muzyką ich dziadków lub rodziców. Przewodnikami po tym świecie są rezydentka cyklu DJ Vika (70+)i muzycy młodego pokolenia. Do tej pory byli to, m.in. Maximilian Skiba, Basia Polanska, Michał Ismikey Torzecki, Bobrowiec , Oshowski, koVValsky, Hungry Hungry Models, Grupa Perkusyjna Strefa Rytmu oraz raperzy - JWP, Pono, Wujek Samo Zło.

Po raz pierwszy DANCING MIĘDZYPOKOLENIOWY odbył się w UFO /instalacja architektoniczna na warszawskim pl. Na Rozdrożu/. Miejsca, które odwiedziliśmy: Cafe Kulturalna, BarKa, Temat Rzeka, Pomost 511, Syreni Śpiew, Miasto Cypel, Klub 55 oraz festiwale: Planete Doc+Film Festival w Warszawie, MALTA Festival w Poznaniu, projekt RELOKACJE w Bydgoszczy.

Organizator: Fundacja Nizio

Projekt i koordynacja: Paulina Braun

https://www.facebook.com/FundacjaNizio

Dancing na fb:

www.facebook.com/pages/DANCING/279878282069497

Akcję wspierają:

Stars Impresariat Filmowy - https://www.facebook.com/StarsImpresariatFilmowy

Fundacja Inna Przestrzeń - http://www.przestrzen.art.pl/

Fundacja OCALENIE - http://www.ocalenie.org.pl/

Stowarzyszenie Barwy Kultury - http://barwykultury.org/

Q Ruch Sąsiedzki - http://www.inicjatywysasiedzkie.pl/

Mali Bracia Ubogich - www.facebook.com/malibraciaUbogich

Strefa Rytmu - http://www.strefarytmu.pl/

Patroni medialny:

MALEMEN - http://www.malemen.pl/

Zwykłe Życie - https://www.facebook.com/zwykle.zycie

LokaLOVE - http://lokalove.org/

Miasta w Komie - https://www.facebook.com/miastawkomie

Mowianamiescie - http://mowianamiescie.pl/

Vice - http://www.vice.com/pl

Hiro - http://www.hiro.pl/

Mixtape - http://mixtape.com.pl/

Stolica - http://warszawa-stolica.pl/

Superstarsi - http://superstarsi.pl/

Pakamera http://www.pakamera.pl/

Example.pl http://www.example.pl/

Purpose - www.purpose.com.pl

Głos Seniora - http://www.glosseniora.pl/

PLAKAT: Aleksander Modzelewski

http://olekmo.pl/

 

JEŻELI BĘDĄ OPADY IMPREZA ZOSTANIE PRZENIESIONA DO KLUBU POWIĘKSZENIE / ul. Nowy Świat 27, w podwórku/.

 

 

Spotkanie z cyklu 10 x inaczej w Kordegardzie 21.0

21.08.2013 godz. 18:00

Tym razem na spotkaniu z cyklu 10 x inaczej w warszawskiej Kordegardzie do wspólnej rozmowy zasiądą: artystka Agata Madejska i antropolożka sztuki dr Ewa Klekot. Spotkanie jak zwykle będzie łączyć w dialogu praktykę artystyczną związaną z fotografią z zapleczem teoretycznym. W rozmowie z dr Ewą Klekot Agata Madejska opowie o tematach i zagadnieniach, które kształtują jej prace, w których wielokrotnie powracają wątki postrzegania tak specyficznych obiektów kultury jak: pomniki czy budynki muzeów.

Spotkanie 21 sierpnia będzie jedną z pierwszych okazji dla polskiej publiczności do zapoznania się z dorobkiem artystki, która na co dzień mieszka i pracuje w Essen, w Niemczech.

Spotkanie w Kordegardzie będzie połączone z polską premierą pierwszej monografii artystki: Agata Madejska, wydanej nakładem Distanz Verlag, w Berlinie. Na książkę składają się trzy duże cykle realizowane przez artystkę w ciągu ostatnich siedmiu lat wzbogacone o krytyczny esej Kathrin Meyer i prozę Garetha Bell-Jones'a.

Kilka słów o pracach Agaty Madejskiej:

W swoich pracach Agata Madejska często wyizolowuje z miejskiego otoczenia szczególne architektoniczne struktury, takie jak monumenty czy drapacze chmur. Poprzez możliwości jakie daje fotografia, posługująca się światłem, kompozycją czy pozwalając na odrealnienie przekłada wybrane formy na nową obrazową rzeczywistość. W jej fotografiach zarówno tak silnie nacechowane historycznie obiekty jak Pomnik Bohaterów Getta w Warszawie czy czasowa instalacja Anish Kappor Sky Mirror w Londynie stają się abstrakcyjnymi znakami, które dominują przestrzeń realizowanych obrazów. Jednakże w ich manifestującej się obecności, okazują się być ewidentnie jej niepewne. Fotografie Madejskiej sprawiają, że ukazują się tym, czym są: odbiciami kultury, w stałej potrzebie potwierdzania się.


Agata Madejska - artystka, w 2007 roku ukończyła Uniwersytet Artystyczny w Folkwang w Essen, w 2010 Royal College of Art, w Londynie. Ostatnio pokazywała swoje prace m.in.: na indywidualnej wystawie w Parrotta Contemporary Art, w Stuttgardzie, (2013), na zbiorowej wystawie Twisted Entities. Polish Contemporary Art, w Muzeum Morsbroich (2013) w Dortmundzie, Made in Germany Zwei, Kestnergesellschaft w Hanoverze (2012), Man and his Objects, Museum Folkwang, w Essen (2012), reGeneration2, Aperture Gallery, w Nowym Yorku (2011)i Bloomberg New Contemporaries, ICA, Londyn (2010). Mieszka i pracuje w Londynie i Essen.

Dr Ewa Klekot - Antropolożka sztuki, tłumaczka, absolwentka archeologii i etnografii, doktor nauk o sztuce. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje ją interdyscyplinarne podejście do badań znaczeń przedmiotów materialnych, w tym także przedstawień obrazowych. Ciekawią ją zwłaszcza takie elementy, które prowokują ludzi do podejmowania konkretnych działań takich jak: kolekcjonowanie przedmiotów, ich "niestandardowe" użytkowanie, oddawanie im czci, przywiązanie do nich, emocjonalne reagowanie na kontakt z nimi i powody, dla których kontakt ten bywa tak bardzo ważny. Prowadziła badania nad kiczem i współczesną sztuką dewocyjną, sztuką ludową, a także społecznym konstruowaniem zabytków oraz muzeum jako przestrzenią praktyk społecznych.

O projekcie 10 x inaczej

Unikatowa propozycja Kordegardy i Fundacji Nizio to okazja by spotkać się z najciekawszymi twórcami korzystającymi z fotografii. W rozmowach z kulturoznawcami, historykami sztuki, czy socjologami odkrywają oni swoje inspiracje, procesy stojące za efektami ich pracy - czyli zdjęciami, a także odpowiadają na pytania, które dzięki wiedzy zaproszonych gości pojawiają się po raz pierwszy. Eksperyment przygotowany przez Jakuba Śwircza składa się z 10 spotkań, których celem jest wzbogacenie wiedzy i języka opisu współczesnego obrazu fotograficznego. Efektem ostatecznym będzie książka z zapisem rozmów, która ukaże się w dwujęzycznej wersji polsko-angielskiej.
Rozmowom przy udziale publiczności towarzyszą za każdym razem przygotowane projekcje, przedstawiające prace artystów, szkice do konceptów czy nawiązania. Dzięki temu słuchacze na bieżąco mogą poznawać rozwój twórczości uczestników.

artyści zaproszeni do cyklu w roku 2013 to:

Igor Omulecki, Paweł Szypulski, Karol Radziszewski, Agata Madejska, Lena Dobrowolska, Nicolas Grospierre, Tomasz Szerszeń, Ewa Axelrad i Kuba Dąbrowski.

Organizatorami cyklu są:

Galeria Kordegarda, Fundacja Nizio i Instytut Kultury Wizualnej

 

Seniorem być!

Relokacje: Dancing międzypokoleniowy w Bydgoszczy

3 sierpnia

Do Bydgoszczy po raz pierwszy zawita Dancing Międzypokoleniowy.

Już 3 sierpnia w sobotę bawimy się przy Placu Kościuszki.
Tym razem do 74-letniej DJ Viki dołączy raper i DJ - Grzana oraz DJ Drapski.
To impreza, na którą wypada przyjść ludziom w każdym wieku!

Wstęp wolny.

Dancingi Międzypokoleniowe organizowane są od 2011 roku. Podczas cyklicznej akcji na parkiecie bawią się wnukowie z dziadkami, dzieci z rodzicami. Wydarzenie jest pretekstem do nawiązania rozmowy, spotkania międzypokoleniowego, zniesienia granicy wiekowej lub kulturowej. W Warszawie podczas takich akcji seniorzy odwiedzają lokale, które tworzą życie towarzyskie stolicy. Akcja przybliża zarówno współczesną muzykę,jak i muzykę, której słuchają dziadkowie lub rodzice. Przewodnikami po tym świecie są rezydentka cyklu DJ Vika (70+) i muzycy młodego pokolenia.

DJ Vika- Wirginia Szmyt ma 74 lata i jest jedną z najpopularniejszych DJ-ek. Imprezy, na których gra, przyciągają wszystkich, którzy lubią dobrą zabawę. Jak przyznaje DJ Vika, jej pasja ma także wymiar pokojowy, ponieważ dzięki jej muzyce zatracają się różnice międzypokoleniowe, a nawet międzynarodowe. Trzy razy w tygodniu jest rezydentką w jednym z warszawskich klubów. DJ Vika udowadnia, że wiek nie jest żadną przeszkodą w realizacji pasji. Wciąż czuje się młodo i uważa, że pasja jest doskonałym sposobem na utrzymanie doskonałej formy.

GRZANA performance to Live Act, którego celem jest pełen parkiet, dobra zabawa, wzajemny szacunek, uliczny styl, muzyka miasta. 100% hip-hopu. https://www.facebook.com/pages/GRZANA/128368770584152?fref=ts

Na miejscu będzie z nami Landschaft - czyli najpyszniejsza kawa w mieście i inne smakołyki.

Dancing międzypokoleniowy, 3 sierpnia 2013, godz. 16-22, Plac Kościuszki w Bydgoszczy Organizator: Fundacja Nowa Sztuka Wet Music Partner: Fundacja Nizio, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Landschaft Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Bydgoszcz i Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Fundacja Nizio:https://www.facebook.com/FundacjaNizio

Dancing międzypokoleniowy: www.facebook.com/pages/DANCING/279878282069497 Patroni medialny:
MALEMEN - http://www.malemen.pl/
Zwykłe Życie - https://www.facebook.com/zwykle.zycie
LokaLOVE - http://lokalove.org/ Miasta w Komie - https://www.facebook.com/miastawkomie
Mowianamiescie - http://mowianamiescie.pl/
Vice - http://www.vice.com/pl
Hiro - http://www.hiro.pl/
Mixtape - http://mixtape.com.pl/
Stolica - http://warszawa-stolica.pl/
Superstarsi - http://superstarsi.pl/
Pakamera http://www.pakamera.pl/
Example.pl http://www.example.pl/
Purpose - www.purpose.com.p

LOGO: Aleksander Modzelewski http://olekmo.pl/

 

DANCING MIĘDZYPOKOLENIOWY | CLUBBING PO WIŚLE | BA

Clubbing po Wiśle!
Tym razem podczas jednego wydarzenia odwiedzimy trzy kluby nad Wisłą, zaczynamy imprezę na Barce, przemieszczamy się do kolejnych miejsc statkiem oraz łodziami. Możecie do nas dołączyć w dowolnym momencie: BarKa 16-18,
Temat Rzeka 18.30-20.15
Pomost 511 20.45 - 22.00.

Wjazd na imprezę free, statek, łodzie free!!

Dj Vika /70+/ & BarKa / Człowiek Toczek i Karzeu Temat Rzeka / KoVValsky Pomost 511 / Hungry Hungry Models

Dancingi Międzypokoleniowe organizowane są od 2011 roku. Podczas cyklicznej akcji na parkiecie bawią się wnukowie z dziadkami, dzieci z rodzicami i mniejszości narodowe, czyli ci, których dzieli "żelazna" bariera wiekowa i kulturowa. Wydarzenie jest pretekstem do nawiązania rozmowy, spotkania międzypokoleniowego, zniesienia sztucznej, niepotrzebnej granicy. Podczas akcji seniorzy odwiedzają lokale, które tworzą życie towarzyskie stolicy. Akcja oswaja również seniorów ze współczesną muzyką, a juniorów - z muzyką ich dziadków lub rodziców. Przewodnikami po tym świecie są rezydentka cyklu DJ Vika (70+)i muzycy młodego pokolenia.
Projekt i koordynacja: Paulina Braun https://www.facebook.com/FundacjaNizio
Dancing na fb: www.facebook.com/pages/DANCING/279878282069497
Partnerzy: BarKa - www.facebook.com/planbarka
Temat Rzeka - www.facebook.com/trzeka
Pomost 511 - www.facebook.com/Pomost511
River Cafe - www.facebook.com/RiverCafeWarsaw
Wszystko Płynie - https://www.facebook.com/profile.php?id=100001416610173&fref=ts Fundacja Szerokie Wody

Położenie klubów: BarKa / Wybrzeże Kościuszkowskie, przy pomniku Syreny Temat Rzeka / plaża przy Moście Poniatowskiego Pomost 511 / Bulwar Flotylii Wiślanej, przy pomniku Sapera

Akcję wspierają:
Stars Impresariat Filmowy - https://www.facebook.com/StarsImpresariatFilmowy
Fundacja Inna Przestrzeń - http://www.przestrzen.art.pl/
Fundacja OCALENIE - http://www.ocalenie.org.pl/
Stowarzyszenie Barwy Kultury - http://barwykultury.org/ Q
Ruch Sąsiedzki - http://www.inicjatywysasiedzkie.pl/
Mali Bracia Ubogich - www.facebook.com/malibraciaUbogich
Strefa Rytmu - http://www.strefarytmu.pl/

Patroni medialny:
MALEMEN - http://www.malemen.pl/
Zwykłe Życie - https://www.facebook.com/zwykle.zycie
LokaLOVE - http://lokalove.org/
Miasta w Komie - https://www.facebook.com/miastawkomie
Mowianamiescie - http://mowianamiescie.pl/
Vice - http://www.vice.com/pl
Hiro - http://www.hiro.pl/
Mixtape - http://mixtape.com.pl/
Stolica - http://warszawa-stolica.pl/
Superstarsi - http://superstarsi.pl/
Pakamera http://www.pakamera.pl/
Example.pl http://www.example.pl/
Purpose - www.purpose.com.pl

PLAKAT: Aleksander Modzelewski http://olekmo.pl/

CZYTELNIA WIZUALNA

Zapraszamy do nowopowstałej czytelni otwartej dla wszystkich zainteresowanych kulturą. W jednym miejscu zebraliśmy pozycje z zakresu: praktyk miejskich, fotografii, sztuki i architektury.

Na wygodnych, odnowionych fotelach z dawnych warszawskich sal kinowych każdy odwiedzający może spokojnie poczytać, przejrzeć i zapoznać się z gromadzonymi tytułami, takich wydawców jak: Fundacja Bęc Zmiana!, 40 000 Malarzy, Słowo / Obraz / Terytoria, Ha!Art, Fundacja Centrum Architektury, Narodowe Centrum Kultury czy Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W tej chwili czytelnia liczy blisko 100 tytułów i ciągle ich przybywa. W założeniach fundacji jest miejscem darmowej dystrybucji wiedzy i okazją do spotkań. Dobór oferty jest atrakcją przyciągającą okolicznych mieszkańców - od młodzieży po licznych aktywistów, którzy skierowali swoją uwagę właśnie na Pragę.
Fundacja jest otwarta na możliwości organizacji dyskusji wokół tytułów, zapraszanie autorów. Na miejscu działa bezprzewodowy internet, projektor i sala dostosowana do prezentacji dzięki czemu czytelnię można łatwo przekształcić się w przyjazne miejsce pracy i wymiany doświadczeń.

Pełna lista tytułów znajduje się na funpage'u fundacji
W razie pytań, chęci rezerwacji danego tytułu lub zgłoszenia od wydawców, zapraszamy do kontaktu: fundacja@nizio.com.pl
 

 

 

Dancing międzypokoleniowy w rytmach Afryki / BarKa

 Dj Wika & Grupa Perkusyjna Strefa Rytmu 

 
Mapa dojazdu na Barkę: http://goo.gl/9ZUg9
 
Dancingi Międzypokoleniowe organizowane są od 2011 roku. Podczas cyklicznej akcji na parkiecie bawią się wnukowie z dziadkami, dzieci z rodzicami i mniejszości narodowe, czyli ci, których dzieli "żelazna" bariera wiekowa i kulturowa.
Wydarzenie jest pretekstem do nawiązania rozmowy, spotkania międzypokoleniowego, zniesienia sztucznej, niepotrzebnej granicy.
Podczas akcji seniorzy odwiedzają lokale, które tworzą życie towarzyskie stolicy. Akcja oswaja również seniorów ze współczesną muzyką, a juniorów - z muzyką ich dziadków lub rodziców. Przewodnikami po tym świecie są rezydentka cyklu DJ Wika (70+)i muzycy młodego pokolenia.
 
Grupa Perkusyjna Strefa Rytmu zagra dla Was rytmy z Afryki Zachodniej- mekki świata bębnów. Strefa Rytmu to formacja perkusyjna stworzona przez muzyków i tancerzy z Afryki, oraz Europejczyków, kształconych w Afryce. Zespół gra muzykę opartą na tradycyjnych rytmach Afryki Zachodniej, wzbogaconą współczesnymi brzmieniami i aranżacjami.
Etniczne bębny djembe i dundun brzmią wspólnie w energicznym pulsie, którym tętni życie na Czarnym Lądzie. 
Filarami formacji są: Kuba Pogorzelski oraz Mohamed Gaspard Conde (Gwinea).
http://www.strefarytmu.pl/
https://www.facebook.com/GrupaPerkusyjnaStrefaRytmu
 
Organizator: Fundacja Nizio
Projekt i koordynacja: Paulina Braun
https://www.facebook.com/FundacjaNizio
 
Link do fanpage'a Dancingu:
https://www.facebook.com/pages/DANCING/279878282069497
 
Akcję wspierają:
Stars Impresariat Filmowy - https://www.facebook.com/StarsImpresariatFilmowy
Fundacja Inna Przestrzeń - http://www.przestrzen.art.pl/
Fundacja OCALENIE - http://www.ocalenie.org.pl/
Stowarzyszenie Barwy Kultury - http://barwykultury.org/
Q Ruch Sąsiedzki - http://www.inicjatywysasiedzkie.pl/
Mali Bracia Ubogich - https://www.facebook.com/malibraciaUbogich
Strefa Rytmu - http://www.strefarytmu.pl/
 
Patronat medialny:
MALEMEN - http://www.malemen.pl/
Zwykłe Życie - https://www.facebook.com/zwykle.zycie
LokaLOVE - http://lokalove.org/
Miasta w Komie - https://www.facebook.com/miastawkomie
Mowianamiescie - http://mowianamiescie.pl/
Vice - http://www.vice.com/pl
Hiro - http://www.hiro.pl/
Mixtape - http://mixtape.com.pl/
Stolica - http://warszawa-stolica.pl/
Superstarsi - http://superstarsi.pl/
Pakamera http://www.pakamera.pl/
Example.pl http://www.example.pl/
 
PLAKAT: Aleksander Modzelewski
http://olekmo.pl/

Warsztaty tworzenia memów z Billy Gallery

start 19.04.2013

Mem - (od gr. mimesis - naśladownictwo). W memetyce to nazwa jednostki ewolucji kulturowej, analogicznej do genu będącego jednostką ewolucji biologicznej. Termin został wprowadzony przez biologa Richarda Dawkinsa w książce Samolubny gen. Memy powielają się poprzez naśladownictwo, w procesie ich replikacji działa dobór naturalny. Podlegają również mutacji.
Memy to w praktyce internetu przede wszystkim obrazki z krótkimi komentarzami, niewielkie filmiki i wszelkie krótkie formy, które przygotowywane są przez użytkowników internetu i również przez nich rozsyłane. Są bardzo wyraziste, najlepsze zyskują dużą popularność, inne żyją bardzo krótko. Są często ostrym komentarzem (vide Jarosław Kaczyński z tabletem). Trudno ocenić, co sprawia, że niektóre z tych form komunikacji trwają, a inne szybko są zapominane, nieszerowane i nielajkowane.

Billy Gallery to kolektyw, art studio zrzeszające grupę artystów. Wśród członków grupy znajdują się między innymi: Paweł Sysiak, Tymek Borowski i Jaś Domicz. Wiele z ich działań opiera się an umiejętnym wykorzystaniu nowych technologii i komunikatach dystrybuowanych w internecie.
 

Autorem koncepcji warsztatów jest Paweł Sysiak (pawelsysiak.com). Zadaniem uczestników będzie stworzenie jak najdłużej działających memów. By osiągnąć ten cel artysta przygotował szereg ćwiczeń, które wprowadzą uczestników w dynamiczny świat memów.

Warsztaty są przeznaczone dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności komunikacji, zainteresowane są kulturą współczesną i mają poczucie humoru (!).

Warsztaty startują 19 kwietnia. Składają się z 3 sesji po 90 minut, pomiędzy którymi uczestnicy będą w stałym kontakcie z prowadzącym.

Zapisy odbywają się przez internet:
fundacja@nizio.com.pl

Ilość miejsc ograniczona (8 osób), o dostaniu się na listę decydować będzie kolejność zgłoszeń i przesłane wraz ze zgłoszeniem uzasadnienie chęci wzięcia udziału w warsztatach z linkiem do własnych prac (jeśli tak owe istnieją).

Deadline zgłoszeń 11.04. Tego dnia, pierwsze zadanie zostanie przesłane do uczestników.

Uczestnicy muszą mieć własne laptopy z wi-fi.

Warsztaty odbędą się:
Fundacja Nizio
Inżynierska 3/4

Już 23 marca aukcja na rzecz artystów!!!

23.03.2013
godz. 13, Biblioteka na Koszykowej, ul. Koszykowa 26

Wielkim sukcesem zakończył się nabór prac na aukcję sztuki współczesnej organizowaną na rzecz artystów, którzy stracili swoje pracownie w pożarze zabytkowej warszawskiej oficyny przy ulicy Inżynierskiej. Swoje dzieła przekazali najbardziej cenieni polscy twórcy.

Zebrano około 150 prac, wśród których znalazły się obrazy, rysunki i fotografie wielu uznanych artystów, m.in. Pawła Althamera, Rafała Bujnowskiego, Roberta Kuśmirowskiego, Maurycego Gomulickiego, a także tragicznie zmarłego ponad rok temu twórcy kolaży Jana Dziaczkowskiego. Pod młotek pójdą też obrazy Wiktora Dyndo, Teresy Starzec i Doroty Kozieradzkiej, kolaże Radka Szlagi i Anny Niesterowicz, akwaforta Doroty Buczkowskiej, fotografie Zbigniewa Dłubaka, Pawła Kwieka i Bownika, prace na papierze Róży Litwy, Alicji Bielawskiej i Honzy Zamojskiego. I ponad setki innych, nie mniej ważnych, artystów. Pełna lista prac zostanie udostępniona po 11 marca.

Aukcja, która odbędzie się 23 marca w jednej z historycznych sal Biblioteki na Koszykowej w Warszawie, będzie jedną z największych charytatywnych licytacji sztuki współczesnej w Polsce. Cały dochód z niej zostanie przeznaczony na urządzenie i wyposażenie nowych pracowni piętnastu poszkodowanych artystów. Dwa dni przed licytacją w bibliotece otwarta zostanie wystawa, na której zostaną wystawione zebrane dzieła.

Aukcja jest wyrazem solidarności środowiska artystycznego. W styczniowym pożarze swój dorobek, wieloletnie archiwa stracili znani malarze, fotograficy, rysownicy, twórcy instalacji i filmów video, performerzy. Wśród nich znaleźli się dwaj zdobywcy Paszportów Polityki - Nicolas Grospierre i Karol Radziszewski, a także autorzy wystaw w Polsce i za granicą, laureaci wielu konkursów i stypendyści Ministra Kultury: Anna Fryer, Michał Frydrych, Dominik Jałowiński, Arkadiusz Karapuda, Agnieszka Kicińska, Agnieszka Kieliszczyk, Rafał Kochański, Rafał Kowalski, Piotr Kopik, Olga Lubacz, Jan Mioduszewski, Olga Mokrzycka-Grospierre i Ivo Nikić.

Codziennie aktualizowane informacje na temat aukcji można znaleźć na Facebooku pod adresem: www.facebook.com/aukcja.inzynierska

Organizatorami inicjatywy pomocy artystom są historyk sztuki Michał Krasucki, kuratorzy Katarzyna Szydłowska i Konrad Schiller, a także Fundacja Nizio i Fundacja Kultury Polskiej.

23 marca 2013, godz. 13, Biblioteka na Koszykowej, ul. Koszykowa 26

Kontakt: aukcja.artysci@gmail.com,
+48 605 566 233 /Michał Krasucki/, +48 696 028166 /Fundacja Nizio/

Organizatorzy

Katarzyna Szydłowska
Michał Krasucki
Konrad Schiller
oraz
Fundacja Nizio
Fundacja Kultury Polskiej

 

Partnerzy

Artinfo.pl
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
Polswiss Art

Patron honorowy

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patroni medialni

Gazeta Wyborcza - Co Jest Grane
TOK FM
Przekrój
Aktivist
Art Imperium
Arteon
ArtVolver
Obieg
New Media Xpress
Rynek i Sztuka

 

 

Nowe informacje na temat aukcji na rzecz artystów

23 marca 2013, godz. 13
Biblioteka na Koszykowej
ul. Koszykowa 26

W pożarze zabytkowej oficyny przy ulicy Inżynierskiej swoje prace stracili jedni z najważniejszych, współczesnych polskich artystów. 23 marca odbędzie się aukcja, która ma im pomóc w szybkim urządzeniu i wyposażeniu nowych pracowni.

Pod młotek pójdą m.in. obrazy Wiktora Dyndo i Michała Jankowskiego, akwaforta Doroty Buczkowskiej, kolaż tragicznie zmarłego ponad rok temu Jana Dziaczkowskiego, a także fotografia Bownika i prace na papierze Alicji Bielawskiej, Magdaleny Karpińskiej i Honzy Zamojskiego.
Swój udział zapowiedzieli Rafał Bujnowski, Robert Kuśmirowski i Maurycy Gomulicki, a także wielu artystów z całej Polski. W sumie na aukcji pojawi się blisko sto prac. Ich zbiórka potrwa do 3 marca.

Licytacja odbędzie się w jednej z historycznych sal Biblioteki na Koszykowej w Warszawie. Kilka dni wcześniej będzie tam też można obejrzeć wystawione do sprzedaży prace. Dochód z aukcji pozwoli na remont nowych przestrzeni artystycznych, kupno narzędzi i sprzętu dla osób poszkodowanych w pożarze.

W wyniku pożaru swój dorobek artystyczny, materiały, ale także wieloletnie archiwa stracili znani malarze, fotografowie, rysownicy, twórcy instalacji i filmów video, performerzy; wśród nich dwóch zdobywców Paszportów Polityki Nicolas Grospierre i Karol Radziszewski, a także autorzy dużych wystaw w Polsce i za granicą, laureaci wielu konkursów i stypendyści Ministra Kultury: Anna Fryer, Michał Frydrych, Dominik Jałowiński, Arkadiusz Karapuda, Agnieszka Kicińska, Agnieszka Kieliszczyk, Rafał Kochański, Rafał Kowalski, Piotr Kopik, Olga Lubacz, Jan Mioduszewski, Olga Mokrzycka-Grospierre i Ivo Nikić.

Inżynierska 3 była od wielu lat była ważnym miejscem na kulturalnej mapie Warszawy. W pracowniach spotykali się i tworzyli artyści, odbywały się tam wystawy. W oficynie mieścił się też Teatr Remus oraz popularny klub Sen Pszczoły. Było to jedyne tak duże i prężnie działające zagłębie artystyczne w Warszawie. Oficyna stanowiła część zabytkowego kompleksu w którym znajdowało się słynne Towarzystwo Akcyjne Wróblewski & S-ka. To właśnie tu przed wojną warszawiacy oddawali na przechowanie swoje meble zwalniając wynajmowane mieszkania czy wyjeżdżając na letnisko. Cztery budynki wchodzące w skład zabytkowego zespołu zostały wzniesione na początku XX wieku.

Organizatorami inicjatywy pomocy artystom są historyk sztuki Michał Krasucki i kuratorzy Katarzyna Szydłowska i Konrad Schiller, a także Fundacja Nizio i Fundacja Kultury Polskiej.

http://inzynierska.pl


Kontakt
aukcja.artysci@gmail.com, +48 605 566 233

Organizatorzy
Katarzyna Szydłowska
Michał Krasucki
Konrad Schiller
oraz
Fundacja Nizio
Fundacja Kultury Polskiej

Patronat Honorowy
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Partnerzy
Polswiss Art
Artinfo.pl
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy

Patroni medialni
TOK FM
Art Volver
Aktivist
Obieg
Arteon
Gazeta Wyborcza - Co Jest Grane
Przekrój
New Media Express
Art Imperium