Fundacja Nizio

Jak stworzyć Muzeum Europy Środkowej

Czy możliwe jest stworzenie muzeum Europy Środkowej. Fundacja Nizio rozpoczyna nowy, międzynarodowy projekt.

Czy możliwe jest rozpoczęcie współpracy w regionie w oparciu o muzea? Podczas projektu spróbujemy przeprowadzić teoretyczny, kreatywny proces opracowania koncepcji dla potencjalnego Muzeum Europy Środkowej. Udział w projekcie wezmą najlepsi specjaliści zajmujący się historią, muzealnictwem i projektowaniem muzeów.

Partnerami projektu są Węgierskie Muzeum Narodowe, Słowackie Muzeum Narodowe i Post Bellum o.p.s. (Czechy).oraz pracownia Nizio Design International.

 

Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Wyszehradzkiego

 

Rezultaty prac w międzynarodowych zespołach eksperckich: